TEMERAIRE | เครื่องประดับ Badali

Temeraire

Temeraire เป็นนวนิยายแฟนตาซีเก้าเรื่องที่เขียนโดยนาโอมิโนวิก นวนิยายเรื่องนี้เป็นการจำลองประวัติศาสตร์อีกครั้งซึ่งเกิดขึ้นในช่วงสงครามนโปเลียนโดยมีกองทัพอากาศของมังกรที่บรรจุโดยทีมนักบิน
“ Temeraire” และตัวละครและสถานที่ในนั้นเป็นเครื่องหมายการค้าของ Temeraire, LLC ภายใต้ใบอนุญาตของ Badali Jewelry สงวนลิขสิทธิ์.

ผลิตภัณฑ์ 1

ผลิตภัณฑ์ 1