ตื่นขึ้นมาจากความหลากหลาย

เครื่องประดับที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจาก Lila Bowen's ตื่นของแร้ง และ สมรู้ร่วมคิดของ Ravens, หนังสือจาก ซีรีส์เงา.

"Wake of Vultures", "Conspiracy of Ravens" และตัวละครสิ่งของและสถานที่ในนั้นเป็นลิขสิทธิ์ของ Delilah S. Dawson ภายใต้ใบอนุญาตของ Badali Jewelry สงวนลิขสิทธิ์

ผลิตภัณฑ์ 0

ผลิตภัณฑ์ 0

ขออภัยไม่มีผลิตภัณฑ์ในคอลเล็กชันนี้