โลกกลาง ทอง

เครื่องประดับที่ได้รับแรงบันดาลใจจากผลงานไตรภาคของ JRR Tolkien - The Hobbit ™และ The Lord of the Rings ™

ผลิตภัณฑ์ 27

ผลิตภัณฑ์ 27

MIDDLE-EARTH, THE HOBBIT, THE LORD OF THE RINGS และตัวละคร สิ่งของ เหตุการณ์ และสถานที่ในนั้นเป็นเครื่องหมายการค้าของ Middle-earth Enterprises, LLC ซึ่งใช้ภายใต้ใบอนุญาตจาก Badali Jewelry สงวนลิขสิทธิ์.