เอแลนทริส

สร้อยคอที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการที่มีสัญลักษณ์ Aon จาก อีแลนทริส โดย Brandon Sanderson

ผลิตภัณฑ์ 32

ผลิตภัณฑ์ 32