KINGKILLER พงศาวดาร - ทอง

เครื่องประดับลิขสิทธิ์ Kingkiller Chronicle ของ Patrick Rothfuss
Patrick Rothfuss มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกระบวนการออกแบบเครื่องประดับแต่ละชิ้นสำหรับไลน์นี้

ผลิตภัณฑ์ 9

ผลิตภัณฑ์ 9