KINGKILLER พงศาวดาร

เครื่องประดับลิขสิทธิ์ Kingkiller Chronicle ของ Patrick Rothfuss
Patrick Rothfuss มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกระบวนการออกแบบเครื่องประดับ Kingkiller แต่ละชิ้นสำหรับไลน์นี้

ผลิตภัณฑ์ 24

ผลิตภัณฑ์ 24